15 ข้อ ที่ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวรากฟันเทียม

 

Credit photo : citysquaredental.ca

Credit photo : citysquaredental.ca

 

1.   โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2548  จัดตั้งขึ้นตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความว่า “เวลาไม่มีฟันกินอะไรไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” ทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่สูญเสียฟันทั้งปาก โดย ณ ปัจจุบันโครงการได้ฝังรากฟันเทียมให้แก่ประชาชนฟรีแล้วกว่า 10,000 ราย

 

2.   รากฟันเทียมต้นแบบชิ้นแรกมีนามพระราชทานว่า “ ฟันยิ้ม ” และรากฟันเทียมต้นแบบชิ้นล่าสุดมีนามพระราชทานว่า “ ข้าวอร่อย “

 

3.   ประเทศไทยสามารถผลิต และส่งออกรากฟันเทียมไปขายยังต่างประเทศได้

 

4.   รากฟันเทียม คือ วัสดุที่ทำจากโลหะไททาเนียม มี 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนตัวฟัน แกนฟันที่ต่อระหว่างตัวกับรากฟัน  และรากฟันจะมีรูปทรงคล้ายสกรู โดยจะฝังลงไปในกระดูกขากรรไกรเพื่อใช้แทนฟันจริง

 

5.    การใส่มีทั้งหมด 4 แบบ คือ รากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟัน 1 ซี่ , ทดแทนฟันหลายซี่ , ทดแทนฟันทั้งขากรรไกร และทดแทนฟันทั้งปาก

 

6.    มีลักษณะเหมือนฟันแท้มาก ยึดติดกับขากรรไกรโดยตรง และไม่ต้องถอดออกมาทำความสะอาด

 

7.    แตกต่างจากฟันปลอมแบบยึดติดตรงที่ไม่ต้องกรอฟันข้างเคียงเมื่อจะใส่ฟันปลอม สามารถใส่รากฟันเทียมลงไปได้เลย

 

8.    ระยะเวลาการทำมี 2 ช่วง คือ ช่วงแรกจะฝังรากเทียมลงในกระดูกขากรรไกร รอแผลหายและสร้างกระดูกมาล้อมรากเทียมไว้ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน จึงต่อแกนฟัน และครอบฟันเข้ากับรากเทียมจึงเสร็จสมบูรณ์

 

9.    ถือเป็นการผ่าตัดย่อมๆอย่างหนึ่งเพราะต้องผ่าเหงือกเพื่อที่จะใส่รากฟันเทียม ซึ่งมีความเจ็บใกล้เคียงกับการผ่าฟันคุด

 

10.   ถ้าต้องการใส่ฟันปลอมหลายซี่ไม่จำเป็นต้องใส่รากฟันเทียมทุกซี่ สามารถใส่เป็นเสาเพื่อค้ำฟันปลอมเอาไว้  2 เสาได้

 

11.   การสูญเสียฟันเป็นเวลานานอาจทำให้กระดูกโดยรอบนั้นบางลงถ้าบางมากจำต้องปลูกกระดูก หรือเสริมกระดูกโดยเอามาจากส่วนอื่นก่อนที่จะใส่รากฟันเทียม

 

12.   บริเวณที่ใส่รากฟันเทียมอาจรับรู้ความรู้สึกร้อนเย็นได้น้อยกว่าความเป็นจริง

 

13.   สามารถอักเสบและติดเชื้อได้ง่ายกว่าฟันแท้ จึงควรแปรงฟันให้สะอาดสม่ำเสมอ และตรวจฟันกับทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

14.   มีอายุการใช้งานอยู่ที่ 15 – 20 ปี หรืออาจนานกว่านี้แล้วแต่คุณภาพและการดุแลรักษา

 

15.   ค่าใช้จ่ายในการใส่รากฟันเทียมอยู่ที่ 50,000-100,000 บาทโดยประมาณ