ชราได้อย่างมีความสุข…กับวัยหลังเกษียณ

ชราได้อย่างมีความสุข...กับวัยหลังเกษียณ

ในวัยที่อายุมากขึ้นอาจทำให้ใครหลายคนเริ่มกลัวและกังวล ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายหรือจิตใจ โดยเฉพาะทางด้านร่างกายที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็น ผิวพรรณ, สีผม หรือการเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นต้น แต่ทว่าหากมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุทั้งหลายมีความสุขได้ในวัยหลังเกษียณ

 

แนวทางการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข

– ก่อนเกษียณ โดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวควรออมเงินไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อให้มีเงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการเข้า

รับการรักษาพยาบาลหากเจ็บป่วย โดยไม่ต้องรอพึ่งลูกหลานเพียงอย่างเดียว และเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่สำคัญต้อง

รู้จักบริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นในแต่ละวัน

 

– มีการหารายได้เสริมไว้รองรับสำหรับวัยหลังเกษียณ ไม่หวังพึ่งเงินเดือนจากงานประจำเพียงอย่างเดียว หรือรอบำเหน็จ

บำนาญ เพื่อให้มีฐานะการเงินที่มั่นคง

 

– เรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนในวัยเกษียณ เพราะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ดังนั้น จึงต้อง

หมั่นไปตรวจเช็กร่างกายเป็นประจำ และสังเกตความผิดปกติของร่างกาย ตลอดจนออกกำลังกายเป็นประจำอย่าง

สม่ำเสมอ และดูแลเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมแก่ร่างกาย

 

– หมั่นทำจิตใจให้แจ่มใส มองโลกในแง่บวก ไม่โกรธหรือหงุดหงิดง่าย และหมั่นไปเข้าวัดฟังธรรม สวดมนต์ ถวาย

สังฆทาน เพื่อให้จิตใจสงบและไม่เครียดต่อสิ่งรอบตัว

 

– เรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมของการเกิดแก่เจ็บตาย ว่าทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่ควรยึดติด และใช้ชีวิต

ในปัจจุบันอย่างมีความสุข

 

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.reddit.com