เมนูอาหารผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

เมนูอาหารผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ควรเป็นอาหารที่มีการควบคุมปริมาณของโปรตีน ฟอสฟอรัส และจำกัดปริมาณของแคลเซียม โซเดียม และโพแทสเซียม ซึ่งเมนูเหล่านี้จะช่วยลดปริมาณของเสียที่ร่างกายสร้างขึ้น และสามารถช่ Read More …

15 อาหารโพแทสเซียมต่ำบำรุงไต

    โพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุที่ช่วยให้หัวใจและกล้ามเนื้อทำงานได้ราบรื่น ดังนั้นเราควรได้รับปริมาณโพแทสเซียมที่เพียงพอ (ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป) โดยในคนปกติ ไตจะทำหน้าที่ในการรักษาระดับโพแทสเซี Read More …