อาการโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ

  โรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ เป็นโรคที่ทำลายความสามารถของหน่วยความจำ และการทำงานอื่นๆ ที่สำคัญทางจิตและสมอง เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะสมองเสื่อมส่งผลให้เกิดการสูญเสียทักษะทางปัญญา และทางสังค Read More …

ทายนิสัยจากความถนัดในการใช้สมองซีกซ้ายและขวา

  สมอง (Brain) ของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นจากสองส่วนเรียกว่าสมองซีกซ้ายและขวา สมองจะควมคุมการทำงานของร่ายกายในฝั่งตรงข้ามด้านข้างคือ สมองซีกซ้ายจะควบคุมการทำงานของร่างกายซีกขวา ส่วนสมองซีกขวาจะควบคุมกา Read More …

10 อาหารบำรุงสมองผู้สูงอายุ

            การบำรุงสมองของผู้สูงอายุอย่างหนึ่งก็คือ การเลือกรับประทานอาหารที่ดี และมีประโยชน์ถือว่าเป็นวิธีที่ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุทำได้ไม่ยาก ซึ่งอาจหมุนเวียนเมนูอาหาร ที่ประกอบไปด้วยอาหารที่บำร Read More …