เมนูอาหารผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

เมนูอาหารผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ควรเป็นอาหารที่มีการควบคุมปริมาณของโปรตีน ฟอสฟอรัส และจำกัดปริมาณของแคลเซียม โซเดียม และโพแทสเซียม ซึ่งเมนูเหล่านี้จะช่วยลดปริมาณของเสียที่ร่างกายสร้างขึ้น และสามารถช่ Read More …

การฟอกไตคืออะไร มีกี่วิธีบ้าง?

การฟอกไต คือ เมื่อไตมีการทำงานล้มเหลว หรือเป็นโรคไตเรื้อรัง โรคไตระยะสุดท้ายที่ไตมี การกรองของเสียได้น้อย  จึงจำเป็นจะต้องมีการฟอกไตโดยเครื่องฟอกไต ที่จะช่วยกรอง ของเสียที่เป็นอันตราย เกลือ และน้ำส่วน Read More …